CommunicatieBoerderij steunt stichting Biologica.


CommunicatieBoerderij houdt van het prachtige boerenlandschap in Nederland. En we houden ervan dat mensen goed omgaan met dieren. En we houden van gezond eten. Daarom dragen we via stichting Biologica graag bij aan een goed agrarisch natuurbeheer.

Biologica is de organisatie voor biologische landbouw en voeding. De ‘gewortelde vork’ in het logo van Biologica symboliseert de relatie tussen producent en consument: van boer tot bord. Biologica heeft bijna 30.000 adoptanten en donateurs. Biologica werkt samen met biologische boeren, handelaren, verwerkers en detaillisten aan het vergroten van de bekendheid van het biologisch product, de groei van de markt en de kwaliteit van de biologische productiemethode.

Via het onderzoeksnetwerk Bioconnect, dat gecoördineerd wordt door Biologica, draagt Biologica bij aan onderzoek en innovatie ter bevordering van dierenwelzijn, gezondheid, biodiversiteit en een gezond klimaat, en verdere ontwikkeling van de biologische landbouwmethode. Biologica is organisator van het "Lekker naar de boer" weekend in juni, de Week van de Smaak in september, uitgever van het culinair magazine Smaakmakend, de Bio-Gids, de Bio-Monitor en de Bio-Update, en initiatiefnemer van de acties Adopteer een Kip en Adopteer een Appelboom.

Biologica werkt nauw samen met de overheid en een groot aantal maatschappelijke organisaties, zoals de Dierenbescherming, Stichting Natuur en Milieu, Greenpeace, De Provinciale Milieufederaties, Milieudefensie, Wakker Dier en Natuurmonumenten. Internationaal is Biologica aangesloten bij IFOAM, de internationale federatie voor biologische-landbouworganisaties. Biologica is de Nederlandse vertegenwoordiger in IFOAM-EU.

Biologica voert het CBF-Keur voor verantwoorde werving en besteding van fondsen. Tevens is Biologica aangesloten bij het ISF.