Het huidige erf is in 2008 in gebruik genomen.

In het kader van de ruilverkaveling is CommunicatieBoerderij verplaatst van Haarlem naar Hoofddorp.